فارسی دوم مدرسه خرگوش ها

حجم فایل : 447.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا فارسی دوم دبستان
مدرسه خرگوش ها درس در یک نگاه :


در این درس ، راه های مراقبت از گوش ها و عواقب بی توجّهی به آن ها در قالب یک داستان از زبان خرگوش ها ، مورد بحث قرار گرفته است . مثلاً اینکه اگر گوش نداشتیم ، نمی توانستیم صداها را بشنویم. و اگر نمی توانستیم صداها را بشنویم از خیلی چیزها لذّت نمی بردیم . پس داشتن گوش های سالم خیلی مهم است . و باید از آن ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن ها را تمیز نگه داریم . واژه های مهم

 
منتظر- سبد هویج – بشنویم – دم پنبه ای – پشمالو – هیچ صدایی – سکوت – پرسش بعدی
 
خاکستری – خطرهایی – مثلاً – روبا ه ها – شغا ل ها – صدای پرنده ها - سرود خواندن
 
خیلی – مهم – مواظبت – نگه داری – جایزه – پاسخ هایی واژه سازی
 
گسترش واژگان از طریق کلمات مترادف (هم معنی) مانند : اوّل ، آغاز، شروع
مترادف به دو یا چند کلمه گفته می شود که تقریبا دارای معنای یکسانی می باشند و اگر در جمله ها به جای هم به کار روند ،جمله ها هم معنی اند .
مثلا : او تند می رود او سریع می رود.
مریم از مادرش پرسید مریم از مادرش سؤال کرد  
حالا تو برای این کلمه ها هم معنی بنویس.

مواظبت : ..................................... پاسخ : ................................
مریض : ............................... آرام : ......................................
سعی : ................................ بیاموز و بگو
 
تفاوت خواندن و نوشتن تنوین در کلماتی مانند : مثلاً و فعلا ً
بعضی کلمات دارای تنوین ( -ً ) هستند که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده اند .
هرگاه اینم علامت دیده شود ، ( - َن ) خوانده می شود . حالا تو سه کلمه بنویس که دارای علامت تنوین باشند . .................... .................... ..................... پایان...